رفتارهای خود تخریب گر


همیشه این محیط اطراف نیست که باعث رکود و سرخوردگی ما می شود بلکه در بسیاری از موارد ما با رفتارهایمان به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه موجبات تنش و خودآزاری را برای خودمان فراهم میکنیم که روانشناسان از آن به عنوان رفتارهای خود تخریب گر یاد میکنند. رفتار خود تخریب گر رفتاری است که به شکلهای مختلف شمارا از رسیدن به اهدافتان دور میکند و مانند یک مانع برای رسیدن به خواسته هایتان عمل میکند
ما با میلیون ها روش مختلف خود را تخریب میکنیم و بین خود و اهدافمان فاصله می اندازیم. از رایج ترین این رفتارهای خود تخریب گر میتوان به پرخوری عصبی ، به تعویق انداختن کارها، روشهای خودآرامی از طریق مصرف الکل و مواد، و درگیری های بین فردی و تخریب روابط خود با دیگران ، نگرش منفی به خود وآینده نام برد. اگرچه این رفتارها کوچک و بی اهمیت جلوه میکنند و حتی گاهی به صورت کوتاه و گذرا کمک کننده و آرامش بخش هستند اما مانند جریان یک رودخانه که به تدریج سنگ ها را فرسوده میکند میتواند از فرد یک بازنده بسازد که همیشه در حسرت رویاهایش مانده است.

 

 

 فریبا قاسمی، مشاور روانشناس فارسی زبان در هلند

 

 

contact: 
📞+31616511936
🌐www.FaribaGhasemy.com
📧 F.ghasemy@outlook.com
Instagram: bit.ly/InstagramFaribaGhasemy
Telegram: t.me/FaribaGhasemyPsychology
Facebook: fb.me/FaribaGhasemy

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

© 2017 by Fariba Ghasemy, MSc-Psychology created by Wix.com