روانشناسی برای زندگی امروز

خشم هم مانند شادی، غم، ترس و... یک نوع هیجان است که همه افرادی که از نظر احساسی و هیجانی در سلامت به سر می بردند تجربه میکنند. پس خشم به خودی خود حالت منفی به شمار نمیرود. بلکه خشم واکنش هیجانی طبیعی فرد در برابر ناملایمات، بی عدالتی ها و هرچیزی است که فرد را از خواسته اش دور میکند. عصبانیت حالت عملی خشم است یعنی زمانی که فرد تصمیم میگیرد خشم خود را به صورت گفتار رکیک یا رفتار مخرب نشان بدهد. پس خشمگین شدن یک احساس طبیعی است که همه ما ممکن است آن را بارها در زندگی تجربه کنیم اما مهم این است که یاد بگیریم چطور این خشم را مدیریت کنیم تا با گفتار و یا رفتار نامناسب موقعیت شغلی، عاطفی و اجتماعی خود را در خطر قرار ندهیم. اینجاست که اهمیت مهارت مدیریت خشم مشخص میشود. هر آنچه که اسم مهارت دارد به معنی این است که شما میتوانید با تلاش و تمرین به آن دست پیدا کنید. پس اگر فرد عصبانی هستید به شما پیشنهاد میکنم از همین امروز به فکر یادگیری

مدیریت خشم باشید تا بتوانید در محیط کار، اجتماع و در رابطه با پارتنر خود انسان موفق تری باشید

گاه خشم و عصبانیت از یک هیجان و رفتار هیجانی فراتر میرود و خود را به...

Please reload

© 2017 by Fariba Ghasemy, MSc-Psychology created by Wix.com